Verbeter de communicatie op de werkvloer

Beter communiceren is beter presteren

Als communicatieverbeteraar richt ik mij op ambitieuze organisaties die hun prestaties willen verbeteren en op medewerkers die zichzelf willen ontplooien. Ik adviseer over hoe op schriftelijk en mondeling vlak beter en effectiever met elkaar en naar klanten te communiceren. Ook ondersteun ik medewerkers die vastlopen in hun werk en in de manier waarop ze met anderen en met zichzelf communiceren.

Je wilt de mondelinge communicatie verbeteren

Ontwikkel een Sterk Denkwerk

 

Je wilt je medewerkers beter en sterker met elkaar laten communiceren. Je wilt een specifieke medewerker meer zelfvertrouwen laten ontwikkelen, anders laten reageren bij kritiek of laten ontdekken waar zijn of haar kwaliteiten liggen en hoe hij of zij deze optimaal kan inzetten in het werk. Of je wilt dat partijen elkaar bij een miscommunicatie gaan begrijpen, tot een oplossing komen en goede communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

Ik ondersteun bij het verbeteren van de mondelinge communicatie. Door medewerkers beter te leren communicerenkwaliteiten te laten ontdekken, vaardigheden aan te leren en door te bemiddelen bij miscommunicatie. Zo komt een ieder volledig tot zijn of haar recht en sterker in het werk te staan.

 

  • Persoonlijke begeleiding

  • Loopbaan begeleiding

  • Conflict bemiddeling

Je wilt de schriftelijke communicatie verbeteren

Zorg voor Sterk Schrijfwerk

 

Je wilt dat er vanuit de organisatie én binnen de organisatie klantvriendelijk en doelgericht wordt gecommuniceerd. Je wilt dat klanten zich begrepen en gewaardeerd voelen, dat de communicatie richting de medewerkers transparant en duidelijk is en dat de schriftelijke communicatie tussen je medewerkers en zakenrelaties positief, opbouwend en respectvol verloopt, zodat er geen miscommunicatie ontstaat.

Ik help bij het verbeteren van de schriftelijke communicatie. Door te adviseren over de manier van communiceren via interne- en externe communicatie en door ondersteuning te bieden bij het redigeren en schrijven van teksten richting medewerkers en klanten. Zo komt iedereen op een stimulerende en positieve manier met elkaar in contact te staan.

 

  • Teksten

  • Communicatieadvies

“Door de communicatie in de organisatie te verbeteren, staat iedereen beter in contact met elkaar.”

De 10 karaktertrekken van emotioneel intelligente mensen

En ontwikkel deze karaktertrekken. Emotionele intelligentie is het herkennen, begrijpen en beheersen van je eigen gevoelens en die van anderen. Het bepaalt hoe je reageert op situaties.

Heeft het zin je druk te maken over wat anderen over je denken?

Als ik aan jou vraag wat je van mij persoonlijk, mijn kleding of mijn manier van leven vindt, dan heb je daar vast een mening over. Maar wat vindt een ander? Zo ongeveer iedereen vormt zich wel een mening over een ander. Maar… wat kan ik nu eigenlijk met al die meningen?

Sterk in je emotie staan helpt bij pesten

Auteur en spreker Brooks Gibbs legt pesten in de meest simplistische termen uit: het is het vertonen van dominantie gedrag. Hij biedt ook een oplossing als je wordt gepest en toont wat het met de pester doet als jij niet van slag raakt en sterk blijft in je emotie.

Waarom is storytelling zo krachtig?

En hoe doen we ons voordeel met stortytelling? Presentatie-expert David JP Phillips toets neurologische bevindingen die ontstaan bij het vertellen van verhalen. Hoe ons brein werkt en beïnvloed kan worden.

Neemt jouw organisatie een opgebrand gevoel bij de medewerkers serieus?

Psychische klachten en werkstress worden steeds vaker opgegeven als reden van verzuim. Bied je medewerkers op tijd hulp om erger te voorkomen. Voor henzelf én je organisatie.

Het effect van onze (on)gezonde emoties

Het is belangrijk dat we met gezonde emoties op gebeurtenissen reageren. Want zodra we een ongezonde emotie toe laten, kan het ons in de weg gaan staan en zelfs ziek maken.

Leer in 5 stappen positiever denken

Mensen met depressieve klachten vertekenen hun gedachten vaak op een negatieve manier. Leer in vijf stappen je gedachten om te zetten naar helpende gedachten. Vraag het stappenplan aan.

Whitepaper Depressie de baas: informatie, tips en effectief stappenplan

Download de whitepaper voor meer informatie over het ontstaan van depressies, 6 tips om jezelf weer terug te vinden en ontspanningsoefeningen voor meer rust in je hoofd. Lees ook wat je moet doen als je positief wilt leren denken in 5 stappen.

Emoties leren aanvaarden: 3 ontspanningsoefeningen

Hoe meer je probeert negatieve gedachten of gevoelens te onderdrukken, des te sterker komen ze naar voren. Probeer je emoties daarom eens te aanvaarden. Drie ontspanningsoefeningen.

Steeds meer mensen hebben moeite om alles te combineren

Veel mensen willen alles combineren en ervaren daardoor steeds vaker stress. Door deze verhoogde stressfactor stijgt het aantal burn-outs. Ben je perfectionistisch, een piekeraar of heb je weinig zelfvertrouwen? Dan is de kans op een burn-out groter. Het is belangrijk om rust nemen en tijdig hulp in te schakelen.