Coaching en communicatie

jouw verhaal staat centraal

Door met jou in gesprek te gaan en te luisteren naar jouw verhaal, geef ik je de best passende begeleiding en ondersteuning.

Coaching
veranderen van gedrag

 

Als zelfstandig coach bied ik (preventieve) begeleiding aan mensen die vastlopen in hun manier van communiceren, hun denkpatronen en hun manier van doen. Ik informeer, adviseer en ondersteun je op alle leefgebieden. Dit helpt jou bij het leren omgaan met bepaalde situaties en kan zwaardere vormen van ondersteuning voorkomen.

Jouw verhaal staat centraal
We bespreken je klachten, diepen uit wat jou bezighoudt en kijken naar hoe dit samenhangt met je omgeving en je relaties. Ik geef je inzicht in hoe je denkt en wat je gelooft en maak je bewust van hoe je communiceert en doet. Overtuigingen, persoonlijke waarden, gedachten en gevoelens bepalen in grote mate hoe je reageert op je omgeving. Bewustwording hiervan leert je anders communiceren en reageren en laat je minder heftige gevoelens ervaren. Je wordt je bewust van je zwakke kanten en valkuilen, maar ook van je kwaliteiten en mogelijkheden.

Duidelijkheid in wat jij wilt bereiken
Gedrag is vaak gebaseerd op gewoontes. Je ziet maar één of een beperkt aantal mogelijkheden om te handelen. Je handelingen zijn gebaseerd op emoties. Door te luisteren naar jouw verhaal geef ik je inzicht in jouw gewoontes en de bijbehorende overtuigingen en (relationele) patronen die een rol spelen. Zo help ik je duidelijk te krijgen wat jij wilt bereiken. Ik begeleid je of ga samen met je op zoek naar passende ondersteuning.

Wil jij jezelf weer gaan begrijpen?
Laat mij met jou in gesprek gaan, je laten reflecteren en je voorzien van nieuwe inzichten. Ik geef je stimulerende feedback en eventueel opdrachten en begeleid jou bij het proces van bewustwording en naar het inzetten van gedrag dat jou verder helpt.

Communicatie
uitdragen van een boodschap

 

Als zelfstandig communicatiedeskundige help ik organisaties feiten te vertalen naar een story die van betekenis is. Ik interview de verteller en voeg emotie toe aan het verhaal. Zo kom ik tot een ‘story’ waartoe de doelgroep zich aangetrokken voelt. Door je boodschap op een verhalende manier te vertellen, krijg je herkenning bij de lezer en blijft de inhoud langer hangen.

Jouw verhaal staat centraal
Een verhaal vertellen -ook wel storytelling genoemd- heeft een grote impact op hoe wij iets beleven. Meer dan cijfers. Een verhaal slaan we op in de hersenen. Daar blijft het hangen en zorgt het voor verbinding met het onderwerp. Zo kan een verhaal impact hebben op het gedrag. Ik zet storytelling in om mensen te inspireren, motiveren en in beweging te brengen. Daarnaast is het een sterk middel om ingewikkelde en complexe zaken op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen.

Iedereen heeft een story
Ik interview medewerkers, cliënten, klanten en vrijwilligers en vind ‘de story’ achter hun verhaal. Als communicatiedeskundige zet ik feiten, cijfers en ervaringen om naar een verhaal dat beter doordringt bij de ontvanger en langer wordt onthouden. Ik voeg een beeld, emotie en betekenis toe aan de boodschap. Zo help ik jou je doelgroep aan te spreken, zorg ik voor verbinding of zelfs een verandering in gedrag.

Wil jij in verbinding komen met je klanten?
Laat mij jouw waardevolle verhalen omzetten tot aansprekende storytelling waarmee ik de lezer raak en aanzet tot actie.

Consulent
ondersteunen van cliënten

 

Als consulent in dienst van MEE bied ik (preventieve) cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Ik informeer, adviseer en ondersteun jou op alle leefgebieden. Zo versterk je je zelfredzaamheid en participatie. Dit geeft jou de regie over je eigen leven en kan zwaardere vormen van ondersteuning voorkomen. Iedereen mag gratis gebruik maken van mijn ondersteuning via MEE. Voor jezelf of voor iemand in je omgeving. Het recht op deze gratis ondersteuning is opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige zorg (Wlz). Dit heet ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Jouw verhaal staat centraal
De samenleving is van iedereen. Ook van mensen met een beperking. Als consulent ondersteun ik mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of psychiatrische problematiek, zoals dwang- en angststoornissen en trauma’s. Ik laat jou je verhaal vertellen, zodat ik jou op de best passende manier kan begeleiden bij het regelen van zorg en ondersteuning, het inzetten van bemiddeling of door preventief met je in gesprek te gaan om zwaardere vormen van ondersteuning in de toekomst te voorkomen. Samen bekijken we waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt. Zo help ik jou (weer) grip te krijgen op je eigen leven.

Meedoen in de maatschappij
We bespreken wat jouw doelen zijn en welke zorg en ondersteuning jou kan helpen je doelen te bereiken. Ik bied een luisterend oor, informeer je en geef advies over zaken op alle leefgebieden. Door te luisteren naar jouw verhaal help ik je duidelijk te krijgen wat jij wilt bereiken. Ik begeleid je of ga samen met je op zoek naar passende ondersteuning. Zo versterk jij je zelfredzaamheid en krijg je weer de regie over je eigen leven. Dit helpt je weer mee te doen in de maatschappij.

Wil jij weer grip op je leven?
Als consulent in dienst van MEE Oost zorg ik ervoor dat mensen met een beperking mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij.