Schep eenheid binnen je organisatie

We zijn allemaal onderdeel van verschillende systemen. Ook de organisatie waarvoor je werkt en het team waarbinnen je samenwerkt zijn systemen waarvan je deel uitmaakt. Ieder systeem heeft een eigen binding, orde en balans, waarbinnen ieder lid zijn eigen aandeel heeft. De talloze relaties en verbindingen tussen de leden in een systeem, hebben invloed op het gedrag van ieder lid. En andersom beïnvloedt het gedrag van ieder lid ook het betreffende systeem. Ontstaan er problemen binnen een systeem, dan is het vaak het lastigste dat dit probleem zich aan het zicht onttrekt.

Via systemisch (team)coachen achterhaal ik de oorzaak van het probleem, maak ik inzichtelijk wat er speelt en doorbreek ik patronen door veranderingen in te zetten. Ik ga in gesprek met het team, maar ook met afzonderlijke leden. Daarbij houd ik rekening met de organisatiecultuur en met de mate van weerstand. Ik betrek medewerkers bij de verandering en geef ze eigenaarschap. Door ze inzicht te geven in het veranderingsproces dat zich in de loop van de tijd ontrolt, ontstaat er ruimte voor succesvolle gedragsveranderingen.