Psychische klachten en werkstress worden steeds vaker opgegeven als reden van verzuim. Medewerkers voelen zich overspannen of ervaren klachten die duiden op een burn-out of depressie. Met deze symptomen blijven medewerkers vaak langer thuis, wat een grote kostenpost is voor je organisatie. Daarnaast is er veel grijs verzuim: mensen die niet lekker in hun vel zitten, nog niet thuis blijven maar wel minder goed functioneren. Ook dat kost geld. Het is belangrijk om deze medewerkers op tijd hulp te bieden en erger te voorkomen. Voor henzelf én je organisatie.

Van tevoren kun je het vaak al zien aankomen: de medewerker is minder gemotiveerd of heeft een aantal niet duidelijk vast te stellen gezondheidsklachten, maar ook kan een minder verzorgd uiterlijk opvallen en het moeilijker worden in de omgang. Dat is het moment om preventief hulp te bieden. Deze klachten kunnen namelijk overgaan in een burn-out.

We zitten in Nederland midden in een burn-outepidemie
Maar wanneer spreken we nu van een burn-out of depressie? Symptomen van een burn-out vertonen veel overeenkomsten met die van een depressie. Denk aan slaapproblemen, vermoeidheid, prikkelbaarheid en piekeren. Het is soms dus lastig vast te stellen wat de exacte diagnose is. Een belangrijk verschil volgens experts is wel dat bij een burn-out voorop staat dat je ‘nergens energie voor hebt’, terwijl je bij een depressie ‘nergens zin in hebt’. Maar of het nu gaat om een depressie, het hebben van een burn-out of rondlopen met een opgebrand gevoel… het feit is dat men niet goed in het vel zit en je hier als organisatie iets aan moet doen.

Het verzuim van medewerkers heeft effect op de organisatie
Wanneer een medewerker ziek is, geeft dit veel leed voor de medewerker zelf. Daarnaast zorgt het ook voor problemen in de productie en planning van het werk. En als werkgever moet je je werknemer doorbetalen. Duurt het verzuim een langere periode, dan moet ook nog voor vervanging worden gezorgd. Dat kost veel geld én het zorgt voor extra werkdruk bij collega’s.

Met de juiste aanpak, kan een opgebrand gevoel worden tegengegaan
Op internet en in zelfhulpboeken zijn veel tips te vinden over hoe van een burn-out te herstellen. Daar tegenover staat de hulp van psychologen. Het zelf aanpakken van burn-outklachten zien medewerkers vaak als lastig. Ze zitten in een negatieve spiraal en zelfreflectie lukt dan niet goed. Daarnaast vaak wil iemand die zich opgebrand voelt ook niet meteen in gesprek met een psycholoog.

Een laagdrempelige vorm van hulp
Via persoonlijke begeleiding kan de medewerker op een hele laagdrempelige, maar gestructureerde manier aan de slag met zijn of haar neerslachtige gevoel. Het is uit te voeren in de eigen omgeving, gericht op de toekomst en positief ingestoken. Wel biedt het dat extra steuntje in de rug dat aanstuurt op wekelijkse oefeningen op maat met persoonlijke begeleiding.