Vertrouwen en samenwerking versterken bij je medewerkers

Succesvol veranderen vraagt om slimme verandercommunicatie. Daarbij is het van belang wát je communiceert, maar vooral ook dát je communiceert. Communiceer je niet -of te laat- dan ontstaat weerstand. Zelfs als je nog niet precies weet wat er gaat veranderen, is het verstandig te communiceren. Vertellen over het proces waarin je zit is ook communicatie. Zolang je blijft communiceren over een verandering, voelen medewerkers zich verbonden met de organisatie en hun team. 

Via gesprekken en/ of interviews met medewerkers, onderzoek ik wat er speelt en vind ik ambassadeurs. Door medewerkers mee te nemen in de communicatie en mee te laten denken tijdens een verandering, creëer ik betrokken medewerkers en daarmee ambassadeurs. Deze ambassadeurs gaan in gesprek gaan met hun collega’s op de afdeling en koppelen naar de organisatie terug wat er speelt. En waarover dus moet worden gecommuniceerd.