Versterk de samenwerking bij je medewerkers

Succesvol veranderen vraagt om slimme verandercommunicatie. Daarbij is het van belang wát je communiceert, maar vooral ook dát je communiceert. Communiceer je niet -of te laat- dan ontstaat weerstand. Zelfs als je nog niet precies weet wat er gaat veranderen, is het verstandig te communiceren. Vertellen over het proces waarin je zit is ook communicatie. Zolang je blijft communiceren over een verandering, voelen medewerkers zich verbonden met de organisatie en hun team. 

Via gesprekken en waarderend interviewen, onderzoek ik wat er speelt bij jouw medewerkers. Door medewerkers mee te nemen in de communicatie en mee te laten denken tijdens een verandering, zorg ik voor betrokken medewerkers en ambassadeurs. Ambassadeurs die in gesprek gaan met hun collega’s op de afdeling en mee kunnen denken in hoe hierover te communiceren.