06 - 10 44 33 07 communicatie@susandaams.nl

Susan Daams Coaching en Communicatie

Anders communiceren

Ik ondersteun organisaties door medewerkers die niet goed in hun vel zitten via een eenvoudige en snelle online training inzicht te geven in hun houding en gedrag, en de invloed hiervan op henzelf en anderen. Dit resulteert in het verhogen van de sfeer en prestaties binnen een afdeling of team en het voorkomen van een eventueel verzuim.

Binnen organisaties wordt veel gecommuniceerd

We communiceren in gedachte met onszelf, via gedrag naar anderen en met tekst op papier. De manier waarop we communiceren komt voort uit onze overtuigingen en ons gedrag hierop, maar heeft ook te maken met drijfveren en talenten. En niet alleen met die van onszelf, maar ook met die van de andere medewerkers en het team. Alles heeft invloed op elkaar. Maar vooral van invloed is hoe we persoonlijk met zaken om gaan. Hoe we met onszelf communiceren. Maar gelukkig: positief, productief en prettig communiceren kun je leren.

Als een medewerker niet goed in zijn of haar vel zit, heeft dit invloed op verschillende zaken

De persoonlijke motivatie, een positieve en betrokken houding, de sfeer binnen het team of de afdeling en de gewenste productiviteit. Zelfontplooiing start dan ook bij jezelf en daarna volgt het krijgen van inzicht in je talenten en drijfveren. Want wanneer je weer goed in je vel zit, kun je je ook weer bewust worden van je motivatie, passie en vaardigheden en ontdekken waar je goed in bent.

Is de online training geschikt voor jouw medewerker?

Mijn intensieve online training is gericht op het heden en de toekomst en in het veranderen van huidige gedachtes en gedrag. Het is een oplossingsgerichte therapie met een positieve insteek. Tussentijds oefenen is belangrijk. Er wordt daarom veel zelfwerkzaamheid verwacht. Neem contact op >

Neemt jouw organisatie een opgebrand gevoel bij de medewerkers serieus?

Psychische klachten en werkstress worden steeds vaker opgegeven als reden van verzuim. Bied je medewerkers op tijd hulp om erger te voorkomen. Voor henzelf én je organisatie.

Het effect van onze (on)gezonde emoties

Het is belangrijk dat we met gezonde emoties op gebeurtenissen reageren. Want zodra we een ongezonde emotie toe laten, kan het ons in de weg gaan staan en zelfs ziek maken.

Leer in 5 stappen positiever denken

Mensen met depressieve klachten vertekenen hun gedachten vaak op een negatieve manier. Leer in vijf stappen je gedachten om te zetten naar helpende gedachten. Vraag het stappenplan aan.

Whitepaper Depressie de baas: informatie, tips en effectief stappenplan

Download de whitepaper voor meer informatie over het ontstaan van depressies, 6 tips om jezelf weer terug te vinden en ontspanningsoefeningen voor meer rust in je hoofd. Lees ook wat je moet doen als je positief wilt leren denken in 5 stappen.

Emoties leren aanvaarden: 3 ontspanningsoefeningen

Hoe meer je probeert negatieve gedachten of gevoelens te onderdrukken, des te sterker komen ze naar voren. Probeer je emoties daarom eens te aanvaarden. Drie ontspanningsoefeningen.

Steeds meer mensen hebben moeite om alles te combineren

Veel mensen willen alles combineren en ervaren daardoor steeds vaker stress. Door deze verhoogde stressfactor stijgt het aantal burn-outs. Ben je perfectionistisch, een piekeraar of heb je weinig zelfvertrouwen? Dan is de kans op een burn-out groter. Het is belangrijk om rust nemen en tijdig hulp in te schakelen.

De prestatiegeneratie: veel jongeren bezwijken onder prestatiedruk

Excelleren is de norm geworden en veel jonge mensen bezwijken onder deze prestatiedruk. Angst, depressie en burn-out nemen toe. In de documentaire Stress to impress vertellen jongeren hoe deze druk grip op hen kreeg en wat ze daarbij voelden. Een documentaire gemaakt door Sanne Kooiman, Tom Kooiman en Alain Paulussen.

Hoe anders denken jouw leven kan veranderen

Je hebt zelf een grote invloed op het overwinnen van een angst of het omgaan met stress. Het zijn namelijk je gedachtes die je een bepaald emotie geven en dat heeft weer effect op wat je doet.

8 tips: bereik meer met geweldloos communiceren

Een meningsverschil of discussie kan je ergens brengen, maar ook overgaan in ruzie of in een ontevreden gevoel over elkaar. Vaak spelen de woorden die je kiest en de toon waarop je ze uitspreekt een grote rol. Leer geweldloos communiceren met deze 8 simpele tips !

Overtuigd van je overtuigingen?

Je overtuigingen bepalen hoe jij je voelt en gedraagt. Je hebt ze omdat je iets wilt bereiken óf juist wilt vermijden. Maar beperkende overtuigingen kunnen tegelijkertijd ook een enorme valkuil voor je zijn.